ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 62 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 แข่งขันกีฬา - กรีฑา กลุ่มสถานศึกษาอันดามัน
27 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด
21 มิ.ย. 62 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
23 พ.ค. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
28 มี.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
04 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อ
04 ธ.ค. 55 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
28 พ.ย. 55 กิจกรรมวันลอยกระธง
21 พ.ย. 55 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
01 ต.ค. 55 ถึง 03 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
06 ก.ย. 55 ถึง 11 ก.ย. 55 การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน
22 ส.ค. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการกลุ่มอันดามัน
09 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 มิ.ย. 55 ฺBig cleanning day 2555
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
30 มี.ค. 55 ถึง 13 พ.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
12 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

07 มี.ค. 55 วันมาฆบูชา
02 มี.ค. 55 เยี่ยมบ้านนักเรียน
27 ก.พ. 55 สอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
12 ม.ค. 55 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2554
โนงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
02 ม.ค. 55 ถึง 03 ม.ค. 55 ปิดชดเชยวันปีใหม่
เปิดเรียน วันพุธที่ 4 มกราคม 2554
21 ธ.ค. 54 ถึง 23 ธ.ค. 54 เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2554
ณ หาดยาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
01 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2554
25 พ.ย. 54 วันวชิราวุธ
บำเพ็ญประโยชน์๋
มัสยิดบ้านท่าโต๊ะเมฆ
10 พ.ย. 54 วันลอยกระทง

จัดกิจกรรมในช่วงเช้า

01 พ.ย. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
10 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
06 ต.ค. 54 ถึง 07 ต.ค. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
28 ก.ย. 54 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 

15 ก.ย. 54 ถึง 17 ก.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
06 ก.ย. 54 ถึง 07 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มอันดามัน
โรงเรียนบ้านบางสัก
24 ส.ค. 54 การแข่งขันกีฑากลุ่มอันดามัน

 

อบต.บางสัก
11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

08 ส.ค. 54 ถึง 19 ส.ค. 54 การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน
การแข่งขันฟุตบอล         สถานที่ โรงเรียนบ้านนาเกลือ และ อบต.บางสัก
การแข่งขันวอลเล่บอย     สถานที่ อบต.บางสัก
การแข่งขันฟุตซอล         สถานที่ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ
การแข่งขันตะกร้อ           สถานที่ โรงเรียนบ้านหาดยาว
การแข่งขันเปตอง           สถานที่  โรงเรียนบ้านนำราบ
26 ก.ค. 54 ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2554

 

16 มิ.ย. 54 วันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
15 มิ.ย. 54 Big cleaning Day
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ  ร่วมกับสถานีอนามัยนาเกลือ  ผู้นำชุมชน
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเวลา 13:00 น เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
06 มิ.ย. 54 ถึง 08 มิ.ย. 54 ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก คณะกรรมการ สมศ.
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
31 พ.ค. 54 ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยนาเกลือเป็นวิทยากรให้ความรู้
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
26 พ.ค. 54 เลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
23 พ.ค. 54 ถึง 25 พ.ค. 54 รับสมัครประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
09 พ.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
20 เม.ย. 54 ถึง 25 เม.ย. 54 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน)