ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 1
 อนุบาล 2
7
2
4
3
11
5
 อนุบาล 3
9
6
15
รวมก่อนประถมศึกษา
18
13
31
 ประถมศึกษาปีที่ 1
5
8
13
 ประถมศึกษาปีที่ 2
9
6
15
 ประถมศึกษาปีที่ 3
12
6
18
 ประถมศึกษาปีที่ 4
4
9
13
 ประถมศึกษาปีที่ 5
1
6
7
 ประถมศึกษาปีที่ 6
10
3
13
รวมประถมศึกษา
41
38
79
รวมทั้งสิ้น
59
51
110

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
     
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.37 KB