ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 173) 26 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 184) 23 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 173) 19 พ.ย. 61
ราคากลางในงานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ (อ่าน 487) 30 พ.ย. 60
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 414) 09 พ.ย. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 500) 02 ต.ค. 60
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ (อ่าน 500) 30 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ผู้รับการคัดเลือกจัดซื้อชุดคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา โดยวิธีตกลงรา (อ่าน 463) 17 ม.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ เรื่อง จัดซื้อชุดคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีตกลงราคา (อ่าน 463) 05 ม.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (อ่าน 545) 05 ม.ค. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 419) 22 พ.ย. 59
รับบริจาค เครืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อ่าน 1239) 25 ก.ย. 54
ระบบรายชื่อศิษย์เก่า (อ่าน 1205) 21 เม.ย. 54