ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 ประเภท ทีม 2 คม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนาภัทร หาดเด็น
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2554,17:42   อ่าน 1076 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 ประเภท ทีม 2 คน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ อื้นนวล
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2554,17:39   อ่าน 951 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.1 - ป.6 ประเภท เดี่ยว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกภพ หมาดสิทธิ์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2554,17:32   อ่าน 745 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.1 - ป.6 ประเภท เดี่ยว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกภพ หมาดสิทธิ์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2554,17:27   อ่าน 739 ครั้ง