ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,16:07  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,16:04  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,16:00  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:58  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:54  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:51  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:48  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:47  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:43  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:39  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..